Factsheet Ondergronds ruimtegebruik
Gebruik van de bodem onder het maaiveld door de mens