Bodemambities gaat uit van een brede kijk op bodem en ondergrond, dit biedt kansen en aanknopingspunten voor ruimtelijke ontwikkeling. Bent u benieuwd naar deze kansen, bekijk dan de animaties van de vele activiteiten die in de bodem en ondergrond plaatsvinden. Alle informatie van de activiteiten is ook in tekst beschikbaar.

Video

Bodemambities.nl

Voor wie?

  • Als u meewerkt aan een gebieds- of RO-project waarin een of meer relevante thema’s van bodem/ondergrond zijn vastgesteld.
  • Als u werkt aan een Beleidsplan voor de Ondergrond voor (een deel van) de stad of provincie.