factsheet bodemvruchtbaarheid. Mate van voedselrijkdom en vermogen om voedingsstoffen vast te houden of juist af te geven.