Een breed bodemadvies voor ruimtelijke ontwikkelingen

In de huidige praktijk van ruimtelijk planning en gebiedsontwikkeling speelt de ondergrond volgens de lagenbenadering uit de Nota Ruimte een medebepalende en sturende rol. De ondergrond bepaalt mede op welke plek binnen de gemeente het beste woningen, parken of bedrijven ontwikkeld kunnen worden. De ondergrond is medesturend in hoe deze plekken worden ingericht en bepaalt hoe de uitvoering en het beheer optimaal geregeld kunnen worden. De ontwikkelde methodiek “Bodem als basis voor ruimtelijke plannen” helpt u daarbij.