Deze website is ontwikkeld in het kader van het project Impuls Lokaal Bodembeheer-2012, met steun van Bodem+, onderdeel van Rijkswaterstaat/Leefomgeving.

In Overijssel is door een samenwerkingsverband van gemeenten, met als trekkers Almelo, Deventer, Dinkelland en Hengelo, gewerkt aan een overzicht van inspirerende voorbeelden van een duurzame en doelmatige benutting van de ondergrond. De kansen van de ecosysteemdiensten van de ondergrond bij ruimtelijke planvorming worden op een praktisch toepasbare wijze in beeld gebracht.

Op de website zijn een tien voorbeelden uitgewerkt; van bodematlas tot duurzame woonwijk.