Alterra heeft een overzicht gemaakt van bestaande maatregelen in Nederland om wind- en watererosie tegen te gaan.

In het rapport worden de diverse vormen van erosie besproken, water en wind, die in Nederland voorkomen. Erosie komt maar in beperkt deel van Nederland voor en in ieder gebied past men specifieke maatregelen toe.