Het Productschap Akkerbouw (PA), het Productschap Tuinbouw (PT) en de LLTB hebben samen een folder gemaakt waarin de nieuwe voorschriften voor erosiebestrijding in Zuid-Limburg beschreven zijn. Op een kaart is aangegeven waar in Zuid-Limburg deze erosievoorschriften gelden.