Ecosysteemdiensten in de praktijk

In de provincie Zeeland wordt hard gewerkt aan een Duurzaam Zeeland door overheden en lokale ondernemers, op het gebied van de groen-blauwe omgeving, energie en grondstoffen, de bebouwde omgeving, en regionale identiteit. De Provincie heeft bovendien als doel de bodem als basis duurzaam te benutten en beschermen.

Praktijk 

In praktijk is de ondergrond echter nog onvoldoende onderdeel van lopende duurzaamheidsinitiatieven. Doel van dit project was deze verbinding te leggen via het concept van ecosysteemdiensten. Daarvoor moest in kaart gebracht worden welke ecosysteemdiensten in Zeeland relevant zijn, zowel in het fysieke landschap (welke diensten kunnen worden geleverd) als aan de gebruikerskant (wie wil ze benutten en er ook in investeren). Het waarderen van ecosysteemdiensten was een belangrijke stap voor het overtuigen van maatschappelijke groeperingen van de baten van de ondergrond. In dit project werden met behulp van bestaande instrumenten en experts kennis en vaardigheden getraind bij actoren op het gebied van duurzame ontwikkeling in Zeeland.

Resultaten

Het project was opgedeeld in een aantal deelresultaten:

  • Ruimtelijke inventarisatie van ecosysteemdiensten in de provincie Zeeland
  • Visualisatie van ecosysteemdiensten
  • Schets van economische landschappen
  • Concept-definities van gebruikerslandschappen
  • Ecosysteembenuttingskaart
  • Waardering van ecosysteemdiensten
  • Kansen voor duurzaam gebruik van bodem, ondergrond en landschap op basis van voorbeeldprojecten