Het Gelders Bodemberaad en het SKB hebben samen een brochure uitgebracht met een methodiek om de ondergrond vroegtijdig mee te nemen in ruimtelijke plannen.

Wat is het doel van de methodiek Bodem als basis voor ruimtelijk plannen?

Het doel is om de ondergrond medesturend te laten zijn in de ruimtelijke ontwikkelingspraktijk. Het niet tijdig meenemen van de ondergrond bij het ruimtelijk planproces kan vervelende gevolgen hebben. Denk daarbij aan zettingsproblemen, grondwateroverlast enzovoort. Daarom is het van belang om de ondergrond vroegtijdig in te brengen in het ruimtelijk planproces.