Opslag van verwarmd of gekoeld grondwater in diepere bodemlagen. Deze energie wordt opgeslagen om op een later tijdstip bovengronds te worden gebruikt.

Kansen

Duurzame energiebron, met een lage CO2 uitstoot. Door het te installeren in nieuwe gebouwen is er een korte terugverdientijd. Lage onderhoudskosten en lange levensduur. Combineren met andere warmte-koude leverende installaties.

Risico's

Warmte – koudeopslag kan botsen met andere ondergrondse ruimteclaims. Er is weinig bekend over gevolgen voor bodem. Kennis is nodig over verstoring van de grondwaterstromingen.

Relatie met andere thema’s

Grondwater, drink- en proceswater.