Verkleinen van leefgebied voor flora en fauna door menselijk handelen. Versnippering is het gevolg van het aanbrengen van barrières als (spoor)wegen, kanalen en bebouwing.

Kansen

Aaneenschakelen van natuurgebied(en).
Ook groen in de stad kan met elkaar verbonden worden zodat uitwisseling van dier- en plantsoorten kan plaatsvinden. Dit gebeurt met corridors, zoals een bomenrij in een straat, die geeft dan ook nog schaduw en voorkomt zo verhitting van gebouwen.
De koppeling van stedelijke wateren aan doorgaande waterstromen vergroot de mogelijkheid de migratie van organismen. Zo worden op deze manier de waterafvoermogelijkheden verbeterd.

Risico's

Verdwijnen van soorten.

Relatie met andere thema’s

Biodiversiteit.

Natuurbrug