Bodemverdichting is het compacter worden van de bodem. Dit ontstaat doordat de bodem fysiek belast wordt.

Kansen

Infiltratie mogelijkheden van neerslag. Hierdoor minder wateroverlast, meer door de bodem gefilterd water en meer water beschikbaar voor droge tijden.

Risico's

Verdichting veroorzaakt minder infiltratie van water en verlies van het waterbufferende vermogen. Verdichting heeft negatief effect op wortelgroei van planten en het bodemleven. Door minder infiltratie van water is minder grondwater beschikbaar voor waterwinning.

Relatie met andere thema’s

Aardkundige waarden, biodiversiteit, verdroging, drink- en proceswater en draagkracht.

Verdichting