Afname van de hoeveelheid voedingsstoffen of het vermogen van de bodem om deze vast te houden.

Kansen

Voor de ontwikkeling van natuur op ex-akkers en weilanden is vaak verarming van de bodem nodig.

Risico's

Een zorg voor de landbouw door verlies van bodemvruchtbaarheid, bodemstructuur en het vermogen om water op te nemen en verontreinigende stoffen te binden.

Relatie met andere thema’s

Biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid.

Verarming heide