Onontplofte explosieven, uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog, leveren een gevaar op als ze verplaatst of aangeraakt worden bij graaf- of baggerwerkzaamheden.

Kansen

Een risicokaart voor explosieven kan burgers en bedrijven ondersteunen bij het voorbereiden van grond- en graafwerkzaamheden.

Risico's

Het onverwachts aantreffen van niet gesprongen explosieven tijdens graaf- of andere grondwerkzaamheden, kan zorgen voor gevaarlijke situaties voor werknemers en burgers. Ook kan het zorgen voor vertraging bij het uitvoeren van werkzaamheden.

Relatie met andere thema’s

Grondverzet, ondergronds ruimtegebruik, warmte-koude opslag.

Explosieven