Een goede microbiologische bodemkwaliteit kan zorgen voor veilig drinkwater, veilige voedingsgewassen, gezonde dieren en een gezonde leefomgeving, en daardoor gezonde mensen.

Met kennis van de microbiologische bodemkwaliteit kan beoordeeld worden of er risico’s zijn voor de volksgezondheid bij (een voorgenomen) gebruik van de bodem.

Kansen

Een goede microbiologische bodemkwaliteit kan zorgen voor veilig drinkwater, veilige voedingsgewassen, gezonde dieren en een gezonde leefomgeving, en daardoor gezonde mensen.

Risico's

Bodem besmet met mest en uitwerpselen van geïnfecteerde landbouwhuisdieren en wilde dieren of on(voldoende) gezuiverd afvalwater kan de microbiologische kwaliteit nadelig beïnvloeden waardoor risico’s voor de volksgezondheid kunnen ontstaan door blootstelling aan lucht of water.

Relatie met andere thema’s

Bodemvruchtbaarheid, diffuse bodembelasting, drink- of proceswater, grondwater, lokale verontreinigingen, vermesting, warmte-koude opslag, waterbodemkwaliteit.