Geologisch verschijnsel waarbij bodemdeeltjes door water of wind worden weggevoerd.

Kansen

Voor sommige vormen van natuurontwikkeling is (wind)erosie een voorwaarde, zoals zandverstuivingen.

Risico's

Een zorg voor de landbouw is verlies van bodemvruchtbaarheid, bodemstructuur en het vermogen om water op te nemen.

Relatie met andere thema’s

Bodemvruchtbaarheid, draagkracht.