Met kennis van de chemische bodemkwaliteit of achtergrondkwaliteit kan beoordeeld worden of er risico’s zijn bij (een voorgenomen) gebruik van de bodem.

Kansen

Met kennis van de chemische bodemkwaliteit of achtergrondkwaliteit kan beoordeeld worden of er risico’s zijn bij (een voorgenomen) gebruik van de bodem.

Risico's

Bij een te slechte chemische bodemkwaliteit kunnen er humane, ecologische risico’s en risico’s voor verspreiding naar het grondwater optreden. Dit kan ook leiden tot problemen met het grondverzet in een gemeente.

Relatie met andere thema’s

Waterbodem, grondwater, diffuse bodembelasting, grondwater, biodiversiteit, vermesting en grondwater als drink- of proceswater.