Op deze pagina vindt u alle thema’s die u in de bodem en ondergrond kunt tegenkomen. Klik op het thema voor een korte beschrijving en factsheet. De factsheet bevat inhoudelijke, juridische en beleidsmatige informatie.

In een project kunt u werken met een selectie van thema’s, bijvoorbeeld:

  • U bent betrokken bij het ontwikkelen van een woonwijk, waarbij het uitbreiden van het waterbergend vermogen en bodemdaling belangrijk zijn.
  • U wordt gevraagd om uit te zoeken welke thema’s relevant zijn in een natuurontwikkelingsproject. Bodemvruchtbaarheid, grondwaterkwaliteit en biodiversiteit kunnen dan naar voren komen.
  • Uw gemeente werkt aan een duurzaamheidsagenda, onderdeel daarvan is beleid ontwikkelen voor de ondergrond. De thema’s waar u op uit kunt komen zijn: warmte-koudeopslag, chemische kwaliteit, archeologie/cultuurhistorie, ondergrondse ruimte, grondverzet en afdekking.