Ervaring op doen in de praktijk, leren van andere partijen, nieuw beleid uitwerken voor de lokale situatie. Dat is waar pilotprojecten voor bedoeld zijn. In Nederland zijn vele pilotprojecten op het gebied van de leefomgeving uitgevoerd. Om te zorgen dat de ervaringen eenvoudig gedeeld kunnen worden zijn deze pilots beschikbaar gemaakt.

Zoeken

Via een uitgebreide zoekfunctie kunt u de pilotprojecten vinden. Het is mogelijk om gebruik te maken van filters (thema, handeling, maatschappelijke opgave) of door op een project op de kaart te klikken. Uiteraard kan er ook vrij gezocht worden via een zoekscherm.

Factsheet

Per pilotproject is een factsheet gemaakt waarin de belangrijkste gegevens worden getoond. Denk daarbij aan het doel van het project, wie het project hebben uitgevoerd, wat de resultaten waren, etc. Waar mogelijk wordt ook verwezen naar de projectwebsites.

De praktijk aan het woord

Tijdens het Symposium BodemBreed in 2013 is in de sessie: In de praktijk gebeurt het! de praktijk aan het woord geweest. Aan de hand van de vier succesfactoren: mens, geld, innovatie en proces zijn de ervaringen van de deelnemers en de bestuurders gedeeld. Een weergave van deze sessie en een oproep om meer praktijkvoorbeelden met elkaar te delen is vastgelegd in de  video: In de praktijk gebeurt het!.

Hebt u vragen of opmerkingen over deze pilots, die kunt u stellen via bodemambities@rivm.nl.