Bodemambities.nl is ontwikkeld door een projectgroep bestaande uit de Rijksoverheid, VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), IPO, UvW, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Royal Haskoning en KAM Milieuadvies. De website wordt beheerd door het RIVM.

De doelgroep van BodemAmbities.nl zijn bodemprofessionals bij de (de)centrale overheid en adviesbureaus die voor de overheid werken.

Plantsoen

De website biedt

  • informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van bodem en ondergrond.
  • een platform waarop voorbeelden van bodembeheer worden uitgewisseld.
  • een keur aan informatie per bodemthema.
  • een overzichtelijke weergave van beschikbare instrumenten voor bodembeheer.
  • een stappenplan voor het opstellen van lokaal bodembeleid.

BodemAmbities.nl gaat uit van een brede kijk op bodembeheer. Een belangrijk voordeel van het breed invullen van bodembeheer is dat veel meer aanknopingspunten met ruimtelijke ontwikkeling ontstaan. Daardoor kunnen kansen die de bodem en ondergrond bieden worden benut, en risico’s die bodemgebruik met zich meebrengt goed worden ingeschat.

Heeft u een suggestie? Wij horen het graag. bodemambities@rivm.nl