De gemeente Schijndel voert actief beleid om de waterafvoer en de berging in de bodem te optimaliseren.

Hoe de gemeente Schijndel nu en in de toekomst wil omgaan met water, heeft de gemeenteraad vastgelegd in het waterplan ‘Schijndel leeft met water’. Daarin hebben de gemeente en waterschappen met elkaar afgesproken dat de gemeente in de toekomst de hoeveelheid afvalwater, door afkoppeling, niet laat toenemen. Als wijken worden uitgebreid en het verharde oppervlak toeneemt, zal het regenwater dus op een andere manier – los van de riolering – moeten worden afgevoerd . Daarnaast wordt het bufferen en infiltreren van regenwater, eventueel met infiltratiekratten, gestimuleerd.