Thumbnail

Op deze pagina vindt u ontwikkelingen op het gebied van bodem en ondergrond. Klik op de ontwikkeling om meer te lezen.

Ontwikkelingen kunnen ondersteuning bieden bij projecten, bijvoorbeeld:

  • Uw gemeente wil ecosysteemdiensten gaan benutten en u zoekt informatie over dit onderwerp
  • U zoekt voor de aanleg van een woonwijk in uw stad informatie over klimaatbestendig bouwen. Welke maatregelen zijn er en wat kunt u er mee bereiken? Klimaatverandering en het stedelijk gebied geeft een eerste aanzet.

Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten zijn functies van de natuur (de bodem, het water, de lucht). We zijn ons niet altijd bewust van de rol die de ecosystemen in onze maatschappij spelen.

Klimaatverandering en het stedelijk gebied

De bodem kan bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de stad door bijvoorbeeld opname van water in tijden van extreme neerslag.

Ontwikkeling bodemafdekking

Bodemafdekking is een zaak met veel invalshoeken. Om informatie 'op maat' te kunnen aanbieden is gekozen voor een factsheet bodemafdekking met generieke informatie en vier factsheets die ieder vanuit een ander perspectief ingaan op mogelijkheden om bodemafdekking, of de effecten daarvan, te beperken.

Stadslandbouw

Stadslandbouw is er in alle vormen en variaties van voedselproductie rondom en voor de stad zoals moestuinen, schooltuinen, daktuinen of kinderboerderijen.