Rapport De mogelijke risicos van warmte - en koudeopslag voor de grondwaterkwaliteit
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (2011)