Rapport De mogelijke risicos van warmte - en koudeopslag voor de grondwaterkwaliteit
RIVM (2011)