De WKO tool geeft in één oogopslag weer wat de mogelijkheden zijn voor de toepassing van een open systeem op iedere willekeurige locatie in Nederland. De mogelijkheid om WKO toe te passen hangt namelijk af van diverse aspecten.

Aan de slag met

Met een klik op de kaart van Nederland wordt zichtbaar wat de mogelijkheden zijn van WKO op een locatie. Automatisch volgt een quickscan voor die locatie. De volgende stap is een financieel overzicht, waar extra informatie ingevoerd kan worden. Ten slotte volgt het advies voor de locatie.

Relatie met het thema

Warmte-koudeopslag, grondwater, ondergronds ruimtegebruik, lokale verontreinigingen.