De Triple O aanpak staat voor Ontdekken, Overeenkomen, Ontwikkelen. Het is een methode om in gebiedsontwikkeling en –beheer het natuurlijk kapitaal optimaal te kunnen gaan benutten. Deze aanpak is opgesteld door een breed samenwerkingsverband van adviesbureaus en kennisinstellingen. Zij hebben in opdracht van het ministerie van IenM en Agentschap NL het project “Ecosysteemdiensten in de praktijk van duurzaam bodembeheer & gebiedsontwikkeling” uitgevoerd.

Natuurlijk kapitaal beter benutten in gebiedsontwikkeling

Centraal staat de meerwaarde van ecosysteemdiensten oftewel het natuurlijk kapitaal. Van daaruit worden de volgende stappen gezet: Ontdekken; Overeenkomen en Ontwikkelen.

  • Ontdekken: van de kracht en de mogelijkheden van het natuurlijk kapitaal in een gebied.
  • Overeenkomen: samen de meerwaarde van het gebied in kaart brengen en belangen afstemmen.
  • Ontwikkelen: ontwikkelen van business cases en verdienmodellen voor duurzame exploitatie en beheer van nieuw te creëren baten.


Relatie met het thema

Met alle thema's.