De Risicotoolbox Bodem maakt onderdeel uit van het gebiedsspecifieke spoor van het Besluit Bodemkwaliteit. In dit spoor kunnen decentrale bevoegde gezagen normen vastleggen voor de toepassing van grond en bagger.

Lokale situatie

Geregistreerde gebruikers kunnen direct aan de slag met de webtools "Gevolgen Lokale Maximale Waarden" en "gevolgen Actuele Bodemkwaliteit".

Generieke normering

Wat is de toepassingseis in deze zone? Aan welke toepassingseis voldoet deze partij grond of bagger? De Risicotoolbox Bodem geeft het antwoord op deze vragen en maakt bovendien inzichtelijk hoe het resultaat tot stand komt.

Aan de slag met Risicotoolboxbodem

Registreren als gebruiker van de Risicotoolbox Bodem is gratis. Na het aanmelden ontvangt u direct een email met daarin een activeringslink.

Relatie met het thema

Lokale verontreiniging, chemische bodemkwaliteit, diffuse bodembelasting, grondverzet.