Deze website geeft een overzicht van enkele tientallen instrumenten die op verschillende niveaus ingezet worden om duurzaamheid te meten. Afhankelijk van het doel, het analyseniveau, of het onderwerp zijn er meerdere methodieken voorhanden.

Hoe werkt het

Er zijn vele methoden om duurzaamheid te meten. Voor analyse van de milieudruk van een product is de ene methodiek beter bruikbaar, voor het vaststellen van de mate van duurzaamheid van een land of regio zijn andere middelen geschikter. Met deze website kun je de juiste methodiek vinden. De methodieken zijn ingedeeld onder de rubrieken: methodiek, doel, analyseniveau of thema. 

Aan de slag met de website

Als duidelijk is welke soort methodiek gewenst is, dan kan er gekozen worden uit een lijst van methodieken. Per methodiek is er een beschrijving en beoordeling te vinden op de website.

Relatie met het thema

Met vele thema's, per methodiek kan dit verschillend zijn.