Deze interactieve viewer laat zien of en waar gebiedsgericht grondwaterbeheer (ggb) voordelen voor een gemeente biedt en welke thema’s daarbij een rol kunnen spelen. Met de website en het beschikbaar stellen van de onderliggende informatie wil het Uitvoeringsprogramma Bodem gemeenten ondersteunen bij het beantwoorden van deze vragen.

Hoe werkt het

Op twee manieren kan men informatie krijgen over kansrijke gebieden voor ggb. De eerste manier gaat via de kaart van Nederland waar op ingezoomd kan worden. De andere mogelijkheid is door het invullen van de gemeentenaam. Daaruit volgt een rapportage met alle mobiele verontreinigingen op een kaart. Ook wordt duidelijk welke beschermingsgebieden in de omgeving aanwezig zijn (drinkwater, natuur).

Aan de slag met de viewer

De website is vrij toegankelijk en alle GIS-gegevens zijn vrij beschikbaar voor verder gebruik.

Relatie met het thema

Grondwater, drink- of proceswater, lokale verontreinigingen, biodiversiteit, chemische kwaliteit.