De Nederlandse emissies naar lucht, water en bodem worden centraal verzameld.

Aan de slag met emissieregistratie.nl

De website toont de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van circa 350 verontreinigende stoffen in Nederland. U vindt deze emissies op diverse manieren: als kaart, grafiek en tabel maar ook in de vorm van een database voor eigen gebruik.

Relatie met thema

Vermesting, diffuse bodembelasting, grondwater, chemische kwaliteit.