DINO loket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland.

Gegevens in het DINO loket

Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwatergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen resultaten van geologische, geochemische en geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens.

Aan de slag met het DINO loket

DINO Loket biedt alleen toegang tot de openbare gegevens in DINO. Iedereen kan een gratis account aanvragen en on line de door hen gewenste data ophalen. 

Relatie met het thema

Ondergronds ruimtegebruik, Delfstoffen.