De CommunicatieToolboxBodem (CTBodem) kan worden beschouwd als een vergaarbak van instrumenten, die bij kunnen dragen aan een betere communicatie over bodem-gerelateerde zaken. De doelgroep van de CTBodem zijn bodemexperts of communicatiedeskundigen die te maken hebben met communicatie over de bodem, bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, GGDs of adviesbureaus.

Man

Communicatie over de bodem

Communicatie over bodem kan vanuit twee verschillende invalshoeken plaatsvinden. Vanuit de kansen (bodembeheer: bodem als een medium dat kansen biedt en van grote maatschappelijke betekenis is) en vanuit bedreigingen (bedreiging die de eigenschappen van de bodem kunnen ondermijnen, zoals bodemverontreiniging, bodemverharding, verdroging).

Aan de slag met:

De brochure 'Communiceren over bodem: mogelijkheden en bedreigingen'

De notitie 'Uitleg begrippen risico's en normering bodemverontreiniging'.

Relatie met het thema

Alle thema’s