Basisregistratie Ondergrond informatie (BROinfo) is het centrale punt waar belangrijke documentatie en informatie geraadpleegd kan worden, die gaat over de totstandkoming van de nieuwe Basisregistratie Ondergrond. Bij de BRO zijn vier partijen rechtstreeks betrokken: de Minister van Infrastructuur en Milieu als houder van de BRO, TNO als beheerder van de BRO, de bronhouders en de afnemers: bestuursorganen, bedrijven en particulieren die gebruik maken van de BRO.

Aan de slag met BROinfo

Momenteel wordt hard gewerkt aan de realisatie van de BRO, de nieuwe wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) die op 1 januari 2015 in werking treedt.

Gegevenssoorten/datatypen die beschikbaar zijn

Sonderingen Boormonsterprofielen Grondwaterkwaliteit en -kwantiteit Grondwatermonitoring Put Mijnbouwwet Model Geohydrologie, Geologie en Bodemkunde Vergunning Grondwater en mijnbouwwet

Relatie met het thema

Grondwater, delfstoffen.