Door zowel overheid als bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel gedaan om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen of te verbeteren. Via het Bodemloket krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

Bodemloket

Door zowel overheid als bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel gedaan om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen of te verbeteren. Via het Bodemloket krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

Aan de slag met Bodemloket

U kunt verschillende kaartlagen bekijken: bodemverontreiniging, bodemkwaliteitskaarten en mijnsteengebieden. Door in te zoomen op de kaart komt meer detailinformatie beschikbaar dit geldt vooral voor de bodemverontreinigingsgegevens.

Relatie met het thema

Chemische bodemkwaliteit, grondverzet, diffuse bodembelasting, lokale verontreinigingen.