Bodem informatie systeem bevat bodemdata van Nederland en een naslagwerk met hierin bodembegrippen en beeldmateriaal.

Aan de slag met BIS

Met behulp van de bodemdata kunnen bodemkaarten van Nederland gecreƫerd worden. Er kan in gezoomd worden in een gebied. Verschillende detailinformatie kan in kaarten opgenomen worden zoals watertrap, waterschap, bodemtype, vergraven of stort. Ook kan interactief vastgesteld worden wat de kwaliteit is van een bepaalde deelselectie van de bodemgegevens. Met kwaliteit wordt hier bedoeld de dekking en de vulling van de gegevens set.

Relatie met het thema

Chemische kwaliteit, bodemvruchtbaarheid, grondwater, lokale verontreinigingen, versnippering