De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) is het platform voor informatie over het natuurlijk kapitaal in Nederland. ANK brengt in beeld welke diensten het natuurlijk kapitaal kan leveren. U treft op ANK kaarten en informatie over het natuurlijk kapitaal in Nederland en over de wijze waarop het natuurlijk kapitaal beter en duurzamer benut kan worden. Het doel van de atlas is dat we duurzaam gebruik maken van de waarden die onze omgeving ons biedt.

Aan de slag met Atlas Natuurlijk Kapitaal

De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) geeft u informatie over het natuurlijk kapitaal in Nederland. U kunt de site op verschillende manieren gebruiken.

  • Onder ‘Natuurlijk Kapitaal’ vindt u meer informatie over de verschillende vormen van Natuurlijk Kapitaal, zoals de productie van voedsel, waterberging, bestuiving en duurzame energiebronnen.
  • Onder ‘Praktijkvoorbeelden’ vindt u verschillende manieren waarop u de natuurlijk omgeving beter kunt benutten. We maken daarbij onderscheid in verschillende thema's, zoals planvorming, waterbeheer en natuurbeheer. Per thema wordt voor verschillende onderwerpen beschreven hoe wij onze natuurlijke omgeving beter zouden kunnen benutten. Daarbij kunt u direct doorklikken naar de geografische kaarten die voor u van belang zijn.
  • Onder ‘Kaarten’ kunt u direct zien welke informatie allemaal in ANK beschikbaar is (openen in Firefox of chrome).
  • U kunt meerdere kaartlagen sorteren om een completer beeld te krijgen. Zo valt bijvoorbeeld een samengestelde kaart te maken van Regenwormen in Nederland en Bodemopbouw.
  • Om de kwaliteit en resolutie van de ecosysteemdienstenkaarten te verbeteren is het Natuurlijk Kapitaal model ontwikkeld (Natural Capital model).

In de Atlas Natuurlijk Kapitaal zijn ruim twintig ecosysteemdiensten beschreven. Zoals o.a. de regulerende diensten: bodemvruchtbaarheid, koostofvastlegging, reinigendvermogen bodem en waterberging.

Relatie met het thema

Alle thema's