De Atlas Leefomgeving biedt toegankelijke informatie over de kwaliteit van uw leefomgeving. Het is een geordende verzameling van milieu- en gezondheidsinformatie, zowel tekstueel als in kaartmateriaal. In de kaarten is vaak tot op buurtniveau in te zoomen om een goed beeld te krijgen van de situatie in uw eigen omgeving. Te zien is bijvoorbeeld hoe het staat met de bodemkwaliteit, luchtkwaliteit of geluidhinder.

Aan de slag met de Atlas Leefomgeving

In de Atlas Leefomgeving vindt u informatie op vier manieren:

  1. Om informatie op kaart te krijgen, gaat u naar de kaartenbibliotheek.
  2. U kunt meerdere kaartlagen aanklikken om een completer beeld te krijgen. Zo valt bijvoorbeeld een samengestelde kaart te maken van natuurnetwerk en stikstofdioxide-concentratie.
  3. Onder ‘Meer weten' vindt u meer informatie over alle onderwerpen in de Atlas Leefomgeving. Elk thema behandelt de invloed op gezondheid, beleidsmatige aspecten en welke acties u zelf zou kunnen ondernemen.
  4. Wilt u uw mening geven, of klachten of ideeën indienen? Dit kan via ‘meedoen'.

Via de atlas is informatie ontsloten over: asbest, bodem, geluid, gezondheid, groen, lucht, ruimte en veiligheid.

Relatie met het thema

Lokale verontreinigingen, chemische kwaliteit, biodiversiteit.