De Atlas Leefomgeving biedt toegankelijke informatie over de kwaliteit van uw leefomgeving. Het is een geordende verzameling van milieu- en gezondheidsinformatie, zowel tekstueel als in kaartmateriaal. In de kaarten is vaak tot op buurtniveau in te zoomen om een goed beeld te krijgen van de situatie in uw eigen omgeving. Te zien is bijvoorbeeld hoe het staat met de bodemkwaliteit, luchtkwaliteit of geluidhinder.

  Aan de slag met de Atlas Leefomgeving

  In de Atlas Leefomgeving vindt u informatie op vier manieren:

  1. Om informatie op kaart te krijgen, gaat u naar de kaartenbibliotheek.
  2. U kunt meerdere kaartlagen sorteren om een completer beeld te krijgen. Zo valt bijvoorbeeld een samengestelde kaart te maken van natuurnetwerk en stikstofdioxide-concentratie.
  3. Onder ‘Meer weten' vindt u meer informatie over alle onderwerpen in de Atlas Leefomgeving. Elk thema behandelt de invloed op gezondheid, beleidsmatige aspecten en welke acties u zelf zou kunnen ondernemen. Thema Bodem is vraag gestuurd opgezet behandeld wordt o.a. 'Ik maak me zorgen over bodem verontreiniging' en 'Ik wil zorgen voor een gezonde bodem'
  4. De  kaarten lenen zich perfect om mooie combinaties maken. Dit kan per onderwerp zoals "Adem ik schone lucht?", maar ook voor een bepaalde actie, zoals "Ik wil verhuizen". Neem een kijkje op de Check je plek pagina's:
  5. Wilt u bijdragen aan de Atlas, uw mening geven, of klachten of ideeën indienen? Dit kan via ‘meedoen'.

  Via de atlas is informatie ontsloten over: bodem, bouw, erfgoed, geluid, gezondheid, licht, lucht, natuur,ruimte en veiligheid, vrijetijd en water.

  Relatie met het thema

  Lokale verontreinigingen, chemische kwaliteit, biodiversiteit.