Op deze pagina vindt u allerlei instrumenten op het gebied van bodem en ondergrond. Klik op het instrument om een korte beschrijving te krijgen. Of gebruik het selectiemenu om voor uw onderwerp het juiste instrument te vinden.

Instrumenten kunnen ondersteuning bieden bij projecten, bijvoorbeeld:

  • U bent betrokken bij het ontwikkelen van een woonwijk, waarbij het uitbreiden van het waterbergend vermogen en bodemdaling belangrijk zijn. Een goede bodemkaart van uw gemeente geeft in een oogopslag een overzicht
  • U zoekt voor een natuurontwikkelingsproject informatie over grondwaterkwaliteit, dit kunt opvragen bij het DINOloket
  • Uw gemeente werkt aan een duurzaamheidsagenda, onderdeel daarvan is beleid ontwikkelen voor de ondergrond. Een geschikt instrument hierbij is de WKO-tool, waarmee u de mogelijkheden voor Warmte Koude Opslag in uw gemeente kunt bekijken