Wat doet het Dutch Soil Platform?

Het DSP is het platform voor de articulatie van beleidsvragen en onderzoeksvragen en voor de afstemming van vraag naar en aanbod van strategische en toegepast beleidsondersteunend onderzoek van bodem (inclusief waterbodem), grondwater en ondergrond in Nederland.

Het Dutch Soil Platform (DSP) is een samenwerking tussen de kennisinstituten WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research), Deltares, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en TNO met het ministerie van Infrastructuur en Water (IenW), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Rijkswaterstaat-Bodem+ en Het Planbureau van de Leefomgeving.

De organisatie van de vraagarticulatie is een continu en cyclisch proces. DSP ondersteunt de formulering van een samenhangende visie op het onderzoek in een brede maatschappelijke context. Een gezamenlijke nationale onderzoekagenda voor bodem en ondergrond is het uitgangspunt.

De Kennisagenda voor Bodem en Ondergrond

Het Dutch Soil Platform brengt het maatschappelijk belang van de bodem en duurzaam bodemgebruik onder de aandacht van andere werkvelden. Dutch Soil Platform ondersteunt het Kennis en Innovatieprogramma voor bodem en ondergrond (KIBO).

Communicatie

Twitter @DSPsoil
E-mail DSP@RIVM.nl
Secretaris DSP   Piet Otte
Telefoon 06-46945285