(Openbare) groenvoorziening kan dienen om voedsel te produceren. Amsterdam startte in navolging van Londen in 2007 met de Proeftuin Amsterdam. Onder deze noemer worden boeren en tuinders in en om Amsterdam gestimuleerd om op duurzame wijze voedingsmiddelen te produceren, die dan in de stad kunnen worden verkocht. Op deze manier krijgt het ommeland weer directe economische betekenis voor de stad en krijgen de stadsbewoners de beschikking over gezonde streekproducten. Ook wordt zo gewerkt aan het terugdringen van vervoersbewegingen: niet al het eten hoeft meer van ver te komen.

Daarnaast worden Amsterdammers gestimuleerd meer in het groen te recreëren. Het logeerhuis van tuinvereniging Amstelglorie is een aangepast tuinhuisje met een mooie en riante tuin. Ook is er het Fontishuisje, dit huisje kent geen vaste bewoners, maar is bedoeld als dagrecreatie voor bewoners van de aangesloten verzorgingshuizen. Zij kunnen hier verkoeling vinden op hete dagen. Het huisje werd gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.